Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng TrungHàn QuốcNhật Bản

ẢNh đại diện

Chính sách an toàn

Chính sách an toàn

CHÍNH SÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG

  1. Chính sách An Toàn Lao Động là các hoạt động thi công trên tất cả các công trình phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của Công ty.
  2. Hệ thống an toàn lao động được triển khai toàn diện nhờ vào sự quan tâm chặt chẽ đến biện pháp thi công thiết bị, khuyến khích và huấn luyện đối với tất cả người lao động. Thiết lập và duy trì môi trường làm việc an toàn, phấn đấu loại trừ các mối nguy hiểm có thể xảy ra dẫn đến gây tai nạn thương tích cho người và thiệt hại tài sản.
  3. Công ty có các kế hoạch , hành động cần thiết để kiểm soát điều kiện môi trường làm việc không độc hại và phù hợp với pháp luật hiện hành.
  4. Công ty đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động huấn luyện về an toàn lao động để tất cả người lao động được làm việc trong môi trường an toàn.
  5. Mục tiêu chính sách an toàn lao động là tất cả nhân viên đều có trách nhiệm để an toàn cho chính bản thân mình và cho tất cả những người làm việc xung quanh.

                                                                                        CÔNG TY CP XD VÀ TM TAM LONG

                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                      ( Đã ký)

 

                                                                                                          VŨ THẾ DŨNG

NGUYÊN TẮC AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Trang bị và sử dụng mũ bảo hộ, dây đai an toàn, găng tay bảo hộ và giày bảo hộ đúng cách, đúng quy định.

2. Kiểm tra chất lượng trang thiết bị trước khi thi công, máy móc trước khi vận hành.

3. Không đứng dưới khu vực có người làm việc trên cao, không được ném đồ vật từ trên cao xuống.

4.Tại khu vực thi công luôn tuân thủ theo các biện pháp thực hiện đã xác lập.

 

Chia sẻ